Home

Stichting Ruggesteun is een vrijwilligersorganisatie, opgericht door het kerkbestuur van de Basiliek van Meerssen, die klaarstaat voor inwoners van Groot Meerssen met een krappe beurs. Ook in Meerssen is (onzichtbare) armoede een probleem. Wekelijks komen gezinnen, alleenstaanden en ouderen geld te kort om rond te komen. Stichting Ruggesteun van de Basiliek biedt hen letterlijk een ‘steuntje in de rug’ door hun bij te staan met voedselpakketten, kleding, fietsen, en meer. Er wordt steeds een passende oplossing gezocht in de vorm van goederen en diensten. Maar deze komen er niet vanzelf. Op deze website kunt u vinden hoe ook u een steentje kunt bijdragen. Samen gaat dit lukken!

Doelstelling
Stichting Ruggesteun ondersteunt mensen in groot Meerssen die onder de armoedegrens leven door ze te voorzien van voedselpakketten, kleding, schoeisel, fietsen etc. Daarbij is er speciaal aandacht voor kinderen en jeugd.