Aanvraag hulp

U kunt u aanmelden bij de Stichting Ruggesteun voor het ontvangen van een voedselpakket. U wordt vervolgens verwezen naar Trajekt Meerssen. Daar dient u binnen 7 dagen een afspraak te maken. Zij zullen u in eerste instantie helpen bij het aanvragen van ondersteuning door de voedselbank Zuid-Limburg. Indien u hiervoor niet in aanmerking komt, maar een vrij besteedbaar inkomen hebt dat lager ligt dan 20% boven de norm van de voedselbank Zuid-Limburg kunt u, indien nodig, een jaar lang gebruiken van de voedselpakketten en hulp van Stichting Ruggesteun. Daarna vindt er een nieuwe indicatie plaats via Trajekt. Zo lang als het onderzoek bij Trajekt duurt, kunt u een wekelijks voedselpakket en hulp van Stichting Ruggesteun ontvangen.