Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Stichting Ruggesteun van de Basiliek, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Functie Naam E-mail
Voorzitter Désirée van der Heijde voorzitter@ruggesteunmeerssen.nl
Secretaris Nelly van Oerle secretaris@ruggesteunmeerssen.nl
Penningmeester Leo Bras penningmeester@ruggesteunmeerssen.nl
Bestuurslid  Guido Severijns info@ruggesteunmeerssen.nl
Bestuurslid  Ingeborg Beuken info@ruggesteunmeerssen.nl