Ontvangen Donatie !

Wij danken de stichting Boeken voor mensen Maatricht en Rotary Maastricht Oost voor hun gulle donatie van €1000. Ondanks dat de jaarlijkse boekenbeurs niet door kon gaan, mochten wij toch deze gift ontvangen! http://www.boekenvoormensen.nl