Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Ruggesteun van de Basiliek ondersteunt mensen in groot Meerssen die onder de armoedegrens leven door ze te voorzien van voedselpakketten, kleding, schoeisel, fietsen etc. Daarbij is er speciaal aandacht voor kinderen en jeugd.

Visie

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Het streven is dat voedselhulp tijdelijk (nodig) zal zijn.

Verwerving van inkomsten

We verwezenlijken de doelstelling door het inzamelen van goederen en geld bij bedrijven en particulieren. Hiertoe wordt publiciteit gemaakt in de lokale huis- aan huisbladen, de lokale en regionale televisie en op sociale media. Bedrijven worden actief benaderd. Ontvangen kleding wordt uitgedeeld aan deelnemers die ook een voedselpakket ontvangen. De kleding die overblijft wordt aangeboden voor de verkoop aan particulieren in een kledingwinkeltje en op de markt. Kleding die dan alsnog overblijft wordt verkocht aan een opkoper. De fietsenkelder is ook een bron van inkomsten. Jaarlijks vindt er een actie plaats in december om extra voedsel en geld in te zamelen.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en wordt in zijn geheel besteed aan de doelstelling van de stichting. Het overgrote merendeel van het vermogen wordt gebruikt voor het kopen van voedsel. Daarnaast worden er voor kinderen activiteiten georganiseerd zoals een uitstapje of Sinterklaasmiddag. Eenmaal per jaar wordt voor de vrijwilligers een gezellige bijeenkomst georganiseerd. De vrijwilligers (inclusief de bestuursleden) ontvangen geen vergoeding noch reiskosten. De huidige ruimtes die in gebruik zijn door Stichting Ruggesteun worden ter beschikking gesteld om niet door de stichting Wonen Meerssen. Dit geldt ook voor het bijbehorend verbruik van gas, water en elektriciteit. Indien dit stopt, zullen de kosten van huur en gas, water en elektriciteitsverbruik ook ten laste van de Stichting Ruggesteun komen. Er zal onderzocht worden of er extra ruimte in gebruik genomen kan worden om het kledingwinkeltje verder uit te bouwen.