Doneren

Doneren voedsel

Bent u particulier en heeft u thuis voedingsmiddelen staan, die wellicht geschikt zijn voor Stichting Ruggesteun? U kunt deze iedere woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur en iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur inleveren. Steegstraat 12 6231 KA Meerssen. (achter bakkerij Dukers)

Bent u een zakelijke partner en heeft u voedsel dat u graag wil doneren aan de Stichting Ruggesteun? U kunt ons bellen 043 3649494 of e-mail info@ruggesteunmeerssen.nl

Aan de leveranciers van voedsel garandeert de Stichting Ruggesteun:

  • Levensmiddelen deugdelijk op te slaan.
  • Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis te leveren aan derden, die aan de door de stichting opgestelde criteria voldoen.
  • Zich te onthouden van elk gebruik van de levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling van de stichting (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden).
  • Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van leveranciers al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden.
  • Dat ze zich inzet te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële circuit terechtkomen.

Wilt u eerst eens kennismaken?
Kom dan langs op woensdagochtend of bel voor een afspraak.

Eventueel kunnen wij het voedsel bij u ophalen.

Doneren fietsen

De Stichting Ruggesteun heeft ook een fietsenkelder. Deze is gevestigd in de kelder onder de St Joseph Arbeider kerk in Meerssen-West. Klanten die in aanmerking komen voor een voedselpakket kunnen hier ook gratis een fiets krijgen of een fiets laten repareren. Vrijwilligers knappen de fietsen op zodat ze weer goed gebruikt kunnen worden. We zijn volledig afhankelijk van fietsen en reparatiemateriaal dat ons aangeboden wordt. Fietsen die over zijn worden verkocht. Van de opbrengsten kan weer voedsel voor de voedselpakketten gekocht worden.

Fietsen voor kinderen, dames en heren, kunt u op maandag t/m donderdag s’ochtens tussen 09.00 en 12.00 uur inleveren in de kelder onder de St Joseph Arbeiderkerk, Dominicus Hexstraat 25, 6231 HE in Meerssen-West.

Doneren geld

Voor het verantwoord draaiend houden van de Stichting Ruggesteun is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst voldoende voedselpakketten gekocht kunnen worden. We ontvangen ondersteuning van de gemeente Meerssen.

Stichting Ruggesteun zoekt daarom donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van de stichting te ondersteunen.
Er is een bankrekening voor financiële donaties waarvan het geld wordt ingezet indien en voor zover de Stichting Ruggesteun onvoldoende voedsel heeft om in de behoefte te voorzien.
Doneren kunt U het beste doen door (automatisch) een bedrag over te maken. Dit kan uiteraard éénmalig, maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks. Elk beetje helpt. Het bedrag graag overmaken op IBAN rekeningnummer, NL60RABO0302983325 t.n.v. Stichting Ruggesteun.

U kunt ook rechtstreeks op deze website doneren;

 

Heel hartelijk dank voor uw gift!

Doneren kleding

De Stichting Ruggesteun deelt ook kleding uit aan de klanten die in aanmerking komen voor een voedselpakket. De kleding die over is wordt voor een zachte prijs verkocht in het kledingwinkeltje en op de markt in Meerssen. Kleding die niet uitgedeeld of verkocht wordt, wordt aan een opkoper verkocht. De opbrengsten worden besteed aan het kopen van voedsel in de voedselpakketten.
Kleding voor kinderen, dames en heren die schoon en in goede staat is, kunt u iedere woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur en iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur inleveren. Steegstraat 12 6231 KA Meerssen.  (achter bakkerij Dukers)

 

Doneren non-food

De Stichting Ruggesteun van de Basiliek deelt ook goederen zoals woninginrichting en witgoed uit aan de klanten die in aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit is echter in beperkte mate mogelijk omdat er geen ruimte is om goederen op te slaan. We proberen zoveel mogelijk een product direct aan een klant te koppelen waarvan we weten dat daar behoefte aan is. Een uitzondering zijn babyspullen, die we altijd graag ontvangen.
Babyspullen die in goede staat zijn, kunt u iedere woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur en iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur inleveren. Steegstraat 12 6231 KA Meerssen.  (achter bakkerij Dukers)

 

Voor andere goederen graag eerst telefonisch contact opnemen 043 3649494 of per e-mail info@ruggesteun.nl.

Doneren speelgoed

De Stichting Ruggesteun deelt ook speelgoed uit aan kinderen van de klanten die in aanmerking komen voor een voedselpakket. Het speelgoed dat over is wordt voor een zachte prijs verkocht via de winkel en op de markt in Meerssen. De opbrengsten worden besteed aan het kopen van voedsel in de voedselpakketten.

Speelgoed dat in goede staat verkeert, schoon en compleet is, kunt u iedere woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur en iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur inleveren. Steegstraat 12 6231 KA Meerssen.  (achter bakkerij Dukers)